inforaki

Alles wat U ooit hebt te weten willen komen over Rakigenootschap, maar altijd te bang voor bent geweest om naar te informeren. Vooraleerst Uw vraag te posten, raadpleeg de veelgesteldevraki:

Q wat is er zo speciaal aan Jan T.Tent?

A De op woensdag 7 juni 2006 om 17.30 u. te Mirtos, Kreta tot Aspirantlid voor het Leven benoemde J.T.Tent te G. neemt binnen het Genootschap een bijzondere plaats in. Zijn innemende persoonlijkheid en integere inborst, gepaard aan een verlicht en helder zelfbewustzijn leiden niet zelden tot uitspraken van grote rakificantie. Tijdens cruciale proeverijen, waarbij de grenzen van de saturaki worden gezocht, zijn ‘s mans uitnemende strottenhoofd en slokdarm veelal van doorslaggevende betekenis. De tot Aspirantlid voor het Leven benoemde J.T.Tent te G. bepaalde het Vierdaki-van-Tertsa-tenue (in drie trappen afritsbare beige broek, muisgrijs singlet, teenslipper). Op eigen initiatief en geruggesteund door een omvangrijk secretariaat onderneemt dhr. T te G. jaarlijks enige studiereizen naar Rakistan buiten de reguliere expedities om. De Uitzending Met Compleet Orkest in juni 2011 kon slechts plaatsvinden door Jan’s doeltreffende financiële beleid en sponsorwerving. Reeds doet het gerucht de ronde, dat hij op de nominaki staat voor de Gouden Karafaki!

Q kunnen vrouwen lid worden?

A Vrouwen noch mannen kunnen lid worden, hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar sekse, huidskleur, geloofsovertuiging e.d., e.e.a. geheel conform artikel 1 van de grondwet. Immers, de Rakigedachte schuilt in de geest. Zie ook de statuten. Het feit dat momenteel onder het ledenbestand de mannen de overhand hebben, berust op louter toeval.

Q hebben jullie een recept voor schaap of geit?

A De smaak van geit of schaap wordt voor het merendeel bepaald door haar achtergrond. De bereiding speelt hierbij een ondergeschikte rol. Met name de mate van bejegening door de herder is hier van grote invloed. De eenzame Sfakioot, vertoevend op de hoogvlakten tussen de Griekse bergen, verstoken van enig vermaak en ver van de echtelijke sponde, zal een andere band met zijn dieren onderhouden dan de Texeler kleinveehouder. Voor andere gerechten verwijzen wij u overigens graag naar onze rubriek rakicepten.